måndag 27 augusti 2012

Fotoutställningen "Rama Stella 2012" ännu en månad i Kristinestad !

Bjerttsi / Björk / Koivu




Daddsi/ Dagg / Kaste



Golle / Guld / Kulta



Gåla / Gul / Keltainen



Håle / Hål / Aukko



I stillis / Stilla / Liikkumatta



Iise / Is / Jää



Råda / Rodnad / Rusko



Röune / Rönn / Pihlaja



Sperrå / Spretig / Harittava



Steina / Stenar / Kivet



Strööme / Ström / Virta



Städå / Stark / Vahva



Trenona / Tranor / Kurjet



Åågliide / Åstrand / Joen ranta

Jag presenterar Rama Stella 2012 fotoutställningen i sin helhet nu på bloggen.
Speciellt för dom som inte har möjlighet att besöka den.

Utställningen är ännu en månad vid Bottenhavets sjukhus i Kristinestad,den som har vägarna förbi; vänd in, nu helt i andra ärenden än ett vanligt sjukhus besök!

Utställningen har tidigare besökt Karleby stadshus och Norrvalla rehabiliterings-center i Vörå.

Tavlorna är gjort på alu-skiva, med en plexi (akryl) skiva monterat över fotot.
Storlek: 750 mm* 450 mm

Namnen på tavlorna är på Karleby dialekt, Svenska och Finska.
De blir endast tryckt en serie om 5 stycken, numrerade och signerade.