torsdag 15 mars 2012

Min fotoutställning...bild 11

Såka 22.11.2009, 14:37 0.3 s  f/22,0  Canon EOS 20D 
En plats jag ofta besöker i mitt sinne...denna gång med kameran som pensel.
Betraktarens fantasi får flöda, tolka bildens innehåll efter egna drömmar.

Bildens titel: Stigen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar